Інклюзивна освіта

«Інклюзивна освіта спонукає школу забезпечувати

всі необхідні умови для того, щоб кожна дитина мала

змогу отримувати корисні й значимі знання»

Мері Фолвей і Крістін Дживнер (Mary A. Falvey and Christine C.Givner)

Інклюзія - це дуже широка концепція, і було б помилкою ототожнювати її лише із навчанням дитини з ООП у звичайному навчальному закладі разом з однолітками. Вона передбачає повноцінну участь дитини у житті учнівського колективу, залучення її до навчального процесу, доброзичливе ставлення й прийняття.

Інклюзія - це створення освітнього середовища, в якому надається підтримка дітям з особливими освітніми потребами в умовах звичайного класу школи. Навчання в інклюзивних освітніх закладах корисне і для дітей з особливими освітніми потребами, і для звичайних дітей, членів їх родин та суспільства загалом. В інклюзивних класах увагу зосереджено передусім на розвиткові сильних якостей і талантів дітей, а не на їх проблемах. Взаємодія з іншими дітьми сприяє фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими потребами, а також налагодженню між ними дружніх стосунків. Завдяки такій взаємодії діти вчаться природно сприймати й толерантно ставитися до людських відмінностей, вони стають чуйними, готовими до взаємодопомоги.

Навчання дітей з особливими освітніми потребами в ліцеї «Надія» відбувається з урахуванням потреб та можливостей кожної дитини. Для цього командою супроводу розробляються індивідуальні навчальні програми. При складанні програм наші фахівці враховують індивідуальні потенційні можливості дитини, вивчають спостереження за діяльністю учня та проводять діагностичну роботу.

Для кожної дитини складаються короткострокові та довгострокові цілі з навчальних дисциплін, з урахуванням сильних та слабких сторін, збереженого потенціалу розвитку та соціальних навичок, відбувається постійний супровід асистентів вчителя, а також з учнями працюють вчитель-логопед та практичний психолог.

Для покращення якості інклюзивної освіти, учителі та асистенти школи упродовж навчального року відвідували семінари та тренінги: «Корекційна підтримка учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії», «Ефективні методи та прийоми навчання дітей з особливими потребами навиків лічби, читання та письма», «Про актуальні питання інклюзивної освіти у закладах освіти області». На базі школи тренерами з Києва був проведений семінар «Командний підхід в організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Спільне викладання в інклюзивному класі». Для батьків дітей з ООП була організована зустріч з психологом В.Станчишиним на тему: «Сексуальне виховання дітей з ООП»